(1)
Redaktionen, .-. Förslag till Handlingsprogram för Att främja Svenska språket. SIN 1999, 30.