(1)
Oker-Blom, G. Projektet Språkrum – Språklig Stimulans Och inlärningsstrategier I Elevgrupper Med Blandad språkbakgrund. SiN 2004, 35.