(1)
Gayer, G. Kommunen Och Skolan Som språkvårdare. SiN 2004, 35.