[1]
Våge, O., Andersen, G., Andersen, M., Jensen, J. og Karlsson, O. 2017. Nyord i skandinaviske språk. Sprog i Norden. (sep. 2017).