[1]
Parkvall, M. 2017. Nordisk och finländsk språkpolitik i ett globalt perspektiv. Sprog i Norden. (sep. 2017).