[1]
Trosterud, T. 2015. Grønlandsk, samiske språk og den nordiske språkdeklarasjonen. Sprog i Norden. 46, 1 (dec. 2015).