[1]
Trosterud, T. 2015. Grønlandsk, samiske språk og den nordiske språkdeklarasjonen. Sprog i Norden. (dec. 2015).