[1]
Lehti-Eklund, H. 2012. Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor. Sprog i Norden. 43, 1 (jan. 2012).