[1]
Oker-Blom, G. 2004. Projektet Språkrum – Språklig stimulans och inlärningsstrategier i elevgrupper med blandad språkbakgrund. Sprog i Norden. 35, 1 (jan. 2004).