[1]
B. Sørensen, “Den pragmatiske maksime hos den modne Peirce ang. dennes særlige normative funktion”, SIJS, vol. 4, 1.