THELLEFSEN, T.; SØRENSEN, B. Branding og kreativitet – det kreative brandfællesskab og betydningsdannelse som kvasi-forhandling. Signs - International Journal of Semiotics, v. 4, 11.