SØRENSEN, B. Den pragmatiske maksime hos den modne Peirce ang. dennes særlige normative funktion. Signs - International Journal of Semiotics, v. 4, 11.