Thellefsen, T., & Sørensen, B. (1). Branding og kreativitet – det kreative brandfællesskab og betydningsdannelse som kvasi-forhandling. Signs - International Journal of Semiotics, 4. Retrieved from https://tidsskrift.dk/signs/article/view/97884