(1)
Thellefsen, T.; Sørensen, B. Branding Og Kreativitet – Det Kreative brandfællesskab Og Betydningsdannelse Som Kvasi-Forhandling. SIJS 1, 4.