(1)
Sørensen, B. Den Pragmatiske Maksime Hos Den Modne Peirce Ang. Dennes særlige Normative Funktion. SIJS 1, 4.