[1]
Sørensen, B. 1. Den pragmatiske maksime hos den modne Peirce ang. dennes særlige normative funktion. Signs - International Journal of Semiotics. 4, (1).