1.
Rostgaard T. Udvikling eller afvikling? Hjemmehjælp i et socialt investeringsperspektiv. samfundsokonomen [Internet]. 27. november 2023 [henvist 23. april 2024];2023(4):66-77. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/141648