Rostgaard, Tine. “Udvikling Eller Afvikling? Hjemmehjælp I Et Socialt Investeringsperspektiv”. Samfundsøkonomen 2023, no. 4 (november 27, 2023): 66–77. Set april 20, 2024. https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/141648.