Hansen, Martin. “Krise: Beretning Fra Energisektorens Maskinrum”. Samfundsøkonomen 2023, no. 3 (august 28, 2023): 5–9. Set juli 20, 2024. https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/140175.