Samuelsen, Helle, og Lea Toétitel. “Corona Krisen øger Mistilliden Til Regeringen I Burkina Faso”. Samfundsøkonomen 2020, no. 4 (december 22, 2020): 77-85. Set april 20, 2021. https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/123564.