Sørvoll, Jardar. “Bostedssegregasjon Og Politiske Strategier. Erfaringer Fra Norge Og Oslo”. Samfundsøkonomen0, no. 3 (oktober 22, 2020): 65-78. Set marts 1, 2021. https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/122597.