Sinfield, A. “Fiscal Welfare, Poverty and Inequality”. Samfundsøkonomen, bd. 2023, nr. 4, februar 2024, doi:10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.143317.