Rostgaard, T. “Udvikling Eller Afvikling? Hjemmehjælp I Et Socialt Investeringsperspektiv”. Samfundsøkonomen, bd. 2023, nr. 4, november 2023, s. 66-77, doi:10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.141648.