Berling, T. V. “Da Energipolitik Blev Sikkerhedspolitik”. Samfundsøkonomen, bd. 2023, nr. 3, august 2023, s. 10-19, doi:10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140176.