Hansen, M. “Krise: Beretning Fra Energisektorens Maskinrum”. Samfundsøkonomen, bd. 2023, nr. 3, august 2023, s. 5-9, doi:10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140175.