Krarup, S. “Redaktionelt Forord”. Samfundsøkonomen, bd. 2023, nr. 3, august 2023, s. 2-4, doi:10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.138679.