Pedersen, L., og M. Kieler. “Finanspolitikken I Lyset Af Coronakrisen”. Samfundsøkonomen, Bd. 2020, nr. 4, december 2020, s. 6-15, doi:10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123556.