Henriksen, L., og T. Vinther-Jørgensen. “Redaktionelt Forord”. Samfundsøkonomen, Bd. 2020, nr. 4, december 2020, s. 2-5, doi:10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123555.