Andersen, H. “Etnisk Segregation – årsager Og Betydning for Udsatte boligområder”. Samfundsøkonomen, nr. 3, oktober 2020, s. 55-64, doi:10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122595.