Vasiljeva, K. “Medvirker Helhedsplaner Til at løfte Udsatte boligområder?”. Samfundsøkonomen, nr. 3, oktober 2020, s. 32-44, doi:10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122592.