Jakobsen, V. “Udsatte boligområder I Danmark 1985-2015”. Samfundsøkonomen, nr. 3, oktober 2020, s. 7-21, doi:10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122590.