Christensen, G., og L. Pedersen. “Redaktionelt Forord”. Samfundsøkonomen, nr. 3, oktober 2020, s. 2-6, doi:10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122587.