[1]
T. Rostgaard, “Udvikling eller afvikling? Hjemmehjælp i et socialt investeringsperspektiv”, samfundsokonomen, bd. 2023, nr. 4, s. 66–77, nov. 2023.