[1]
M. Hansen, “Krise: Beretning fra energisektorens maskinrum”, samfundsokonomen, bd. 2023, nr. 3, s. 5–9, aug. 2023.