[1]
N. Hertting og S. Urban, “Utsatta bostadsområden och områdesorienterad politik: problembilder, målsättningar och implementeringsstrategier i det svenska fallet”, samfundsokonomen, nr. 3, s. 79-90, okt. 2020.