[1]
J. Sørvoll, “Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo”, samfundsokonomen, nr. 3, s. 65-78, okt. 2020.