Hansen, M. (2023) “Krise: Beretning fra energisektorens maskinrum”, Samfundsøkonomen, 2023(3), s. 5–9. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140175.