Samuelsen, H. og Toétitel, L. (2020) “Corona krisen øger mistilliden til regeringen i Burkina Faso”, Samfundsøkonomen, 2020(4), s. 77-85. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123564.