Pedersen, L. og Kieler, M. (2020) “Finanspolitikken i lyset af coronakrisen”, Samfundsøkonomen, 2020(4), s. 6-15. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123556.