Henriksen, L. og Vinther-Jørgensen, T. (2020) “Redaktionelt forord”, Samfundsøkonomen, 2020(4), s. 2-5. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123555.