Sørvoll, J. (2020) “Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo”, Samfundsøkonomen, 0(3), s. 65-78. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122597.