Rostgaard, Tine. 2023. “Udvikling Eller Afvikling? Hjemmehjælp I Et Socialt Investeringsperspektiv”. Samfundsøkonomen 2023 (4):66-77. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.141648.