Hansen, Martin. 2023. “Krise: Beretning Fra Energisektorens Maskinrum”. Samfundsøkonomen 2023 (3):5-9. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140175.