Krarup, Signe. 2023. “Redaktionelt Forord”. Samfundsøkonomen 2023 (3):2-4. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.138679.