Samuelsen, Helle, og Lea Toétitel. 2020. “Corona Krisen øger Mistilliden Til Regeringen I Burkina Faso”. Samfundsøkonomen 2020 (4), 77-85. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123564.