Pedersen, Lars, og Mads Kieler. 2020. “Finanspolitikken I Lyset Af Coronakrisen”. Samfundsøkonomen 2020 (4), 6-15. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123556.