Henriksen, Lasse, og Tue Vinther-Jørgensen. 2020. “Redaktionelt Forord”. Samfundsøkonomen 2020 (4), 2-5. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123555.