Andersen, Hans. 2020. “Etnisk Segregation – årsager Og Betydning for Udsatte boligområder”. Samfundsøkonomen, nr. 3 (oktober), 55-64. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122595.