Vasiljeva, Kristine. 2020. “Medvirker Helhedsplaner Til at løfte Udsatte boligområder?”. Samfundsøkonomen, nr. 3 (oktober), 32-44. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122592.