Jakobsen, Vibeke. 2020. “Udsatte boligområder I Danmark 1985-2015”. Samfundsøkonomen, nr. 3 (oktober), 7-21. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122590.