OLESEN, F. Efter finanskrisen og den nuværende pandemi – tilbage til gamle keynesianske dyder?*. Samfundsøkonomen, v. 2020, n. 4, p. 27-31, 22 dec. 2020.